Contributie

Contributie

Drienerlo heeft meerdere lidmaatschapsvormen. Alle mogelijkheden zijn hieronder opgesomd, met bijbehorende contributies. Studentikoos lage bedragen! Wees geen dief van uw eigen portemonnee, stap over!

De contributie per categorie bedraagt:

A. Extern zaal- of veldcompetitielid €80,06
B.  Interne competitielid €0,00 *
C. Dubbellid (2x categorie A) €130,90
D. Dubbellid (1x categorie A en 1x categorie B) €80,06 *
E. Dubbellid (2x categorie B) €0,00 *
F. Dubbellid (1x categorie B en 1x categorie Z) €25,42 *
G. Drievoudiglid (2x categorie A en 1x categorie B) €130,90 *
H. Drievoudiglid (1x categorie A en 2x categorie B) €80,06 *
I. Drievoudiglid (2x categorie B en 1x categorie Z) €41,92 *
J. Viervoudiglid (2x categorie A en 2x categorie B) €130,90 *
K. 15 Euro-lid (invaller, speelt maximaal 4 wedstrijden) €15,00
Z. Trainend lid €41,92

* Voor de B-categorie of een gecombineerd lidmaatschap met 1 of meer B-categorie lidmaatschappen wordt de contributie verrekend met de aanvoerder van het team.

Categorieën C t/m I, met uitzondering van Categorie F, zijn combinaties van A en B. Bijvoorbeeld categorie D (1x categorie A en 1x categorie B) betekent dat je in één interne competitie (bijvoorbeeld IZC) en in één externe competitie (bijvoorbeeld bij Veld 3) kan spelen.

 

De contributie voor interne teams per kwartiel bedraagt: 

IVC Interne veldcompetitielid €91,67

Voor een IZC team moeten er 7 leden ingeschreven zijn met een lidmaatschap dat minimaal 1 keer een B-categorie bevat. De contributie inning zal verlopen via de aanvoerder van het team.

Voor een IVC team moeten er 9 leden ingeschreven zijn met een lidmaatschap dat minimaal 1 keer een B-categorie bevat. De contributie inning zal verlopen via de aanvoerder van het team.

 

Betaling

Je machtigt de club (handtekening op de laatste pagina) via je aanmeldingsformulier, en vervolgens wordt de contributie automatisch per incasso van je rekening afgeschreven. Dat geldt ook voor het betalen van Drienerlo activiteiten of producten. Lekker makkelijk dus!

 

Restitutie

 

Het kan zijn dat je recht hebt op teruggave van een deel van je contributie, omdat je voor langere tijd niet in staat bent om te voetballen bijv. door stage in het buitenland of door een ernstige blessure.Wanneer je denkt hiervoor in aanmerking te komen, stuur dan voor je afwezigheid en voor 10 februari een e-mail naar de penningmeester (penningmeester@vvdrienerlo.nl) met de reden van je afwezigheid. Het bestuur zal dan beslissen of je restitutie krijgt of niet.